Vissza a főoldalra
Tavi alga-mentesítés. A hatásidő 7 nap

A képen látható, hogy az elkeritett szakasz milyen erőssen alga szennyezett,

 

Vissza a főoldalra
Tavi alga-mentesítés. A hatásidő 7 nap

A képen jól látható, hogy az egybefüggő alga szőnyeg hogyan bomlik apró részekre és semmisül meg.
.

 

Vissza a főoldalra
ENZIMESS SZENNYEZÉSKEZELŐ RENDSZERMODELL


Napjainkban a világ növekvő figyelmet fordít a környezetszennyezésekre.
Környezetünk védelme, a természeti értékek megőrzése a társadalmigazdasági
élet meghatározó részévé vált.
Azonban a legtöbb iparosodó, fejlődő országban a „növekedés a
környezetvédelem rovására” a jellemző. 1950 és 2002 között a légkörbe
került üvegházhatású gázok háromnegyede az iparosodott országokból
származik.

Nehezíti a világ környezetvédelmi törekvéseit a legdinamikusabban fejlődő
országokban kialakított ez irányú álláspont, miszerint: „igazságtalan lenne
olyan emissziós célokat elvárni, amelyek nem veszik figyelembe az adott
ország fejlődési szakaszát”.

A környezetszennyezés csökkentésével kapcsolatos álláspontok
megmerevedni látszanak a környezetvédelmet előtérbe helyező, és a
környezetvédelmet az országuk fejlődésének hátterébe szorító országok
között. „Minden német ember évente tíz tonna klímagáznak minősülő széndioxidot
termel, az amerikaiak, pedig ennek kétszeresét, egy kínai ezzel
szemben mindössze három tonnát” – érvel egy kínai politikus.
Felmerül a kérdés, hogyan tehetjük „tisztábbá” a környezetet egyre jobban
fenyegető - elsősorban az ipari fejlődés – folyamatokat.
Kiemelt program: az energiahatékonyság. Ez a megtermelt áruk és
szolgáltatások, valamint az ehhez felhasznált energiamennyiség között
számolható jobb arány elérése.

Kína pl. papíron már eltervezte, hogy 2020-ig a bruttó hazai össztermék
(GDP) megnégyszereződésével számol, az energiafogyasztásban azonban
csupán kétszeres bővüléssel. Az EU országaiban rendszeresen készülnek
nemzetközi és országos programok a különféle környezetszennyezések
kezelésére. Ezeknek a programoknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell a
szennyezések kezelésének hatékonyságát, valamint meg kell felelniük az
előírásoknak is. Ennek hatékonyságáról átfogó értékelés azonban még nem
született.

Felismerhető tehát, hogy a környezetvédelmi problémák kezelésére mielőbb
költség-hatékony és tartós megoldást kell találni.
Az általunk kidolgozott Enzimes Szennyezés-kezelő Rendszermodell
ennek megfelelően kínál hatékony és gazdaságos megoldást a környezeti
szennyezések több típusára, megfelelve az EU legszigorúbb
környezetvédelmi előírásainak is.

A technológia lényege, hogy mikrobiológiai és biológiai úton előállított
enzimrendszerek (enzimkultúra) alkalmazásával történik meg a
szennyeződések hatástalanítása, a természetes úton történő lebontási
folyamatoknál nagyságrendekkel gyorsabban.


.

 

Vissza a főoldalra
Az Enzimes Szennyezés-kezelő Rendszermodell

Az Enzimes Szennyezés-kezelő Rendszermodell a szennyezés
kezelések egyik új, környezetbarát modellje.
A szennyezés-kezelő rendszermodell alkalmazása azokban az országokba
tervezett, amely országok a környezet szennyezéseiket környezetbarát
módon, gyorsan, hatékonyan kívánják kezelni.

Az átalakított szennyezéseket, pedig vissza kívánják forgatni a természetbe,
pl. a föld termőképességét javító tényezőként.
A rendszermodellbe foglalt enzimes szennyezés-kezelő rendszer jellemzője
a szerves szennyező anyagok biodegradációja1, speciálisan szelektált
mikrobiológiai és biológiai szervezetek által termelt enzimrendszerekkel2.
A szennyezés-kezelésre alkalmazott technológia során élő szervezetekből
kivont enzimeket juttatjuk közvetlenül a szennyezett közegbe, így a
szennyezés biodegradációját nem az adott szennyezett területen élő
mikroorganizmusok, hanem az enzimrendszer végzi el, azoknál
hatékonyabban, lényegesen gyorsabban.

Alkalmazása hagyományos kezelési rendszerek hátrányait kiküszöböli,
nemcsak hogy nem terheli a környezetet, hanem kedvezően hat a
szennyezett terület (föld, víz) további biokémiai folyamataira.
A rendszermodell alkalmazása az alábbi előnyöket jelentheti:
· az enzim-katalizált folyamatoknak nagy a reakciósebessége;
· az enzim-készítmény a baktériumokkal ellentétben nem érzékeny a toxikus vegyületekre;
· az enzim-készítmény nem érzékeny a lebontandó szénhidrogén vegyület koncentrációjára;
· tápanyag adagolás nem szükséges;
· élővizekbe, talajba ereszthető;
· a szennyeződéseket ökológiailag hasznosítható, természetes anyagokká alakítja át;
· nem mérgező, nem irritálja a bőrt, szemeket, légutakat;
· használatukkor nincs szükség védőfelszerelésre

1 Biodegradáció - a szénhidrogén szennyeződések szabályozott biológiai lebontása. A biodegradáció tehát
valamilyen úton, általában soklépéses bontó folyamatok során biztosítja a toxikus szennyezőanyagok lebomlását,
ártalmatlanítását, a káros hatás megszűnését.

2 Enzim - a biokémiai folyamatok katalizátora.

A rendszermodell összefogja, egységes rendszerré szervezi a szennyezéskezelési
tevékenységeket, valamint az ezeket támogató innovációkat.
Feltárja, és optimálisan használja az ökológiai, éghajlati adottságokat, a
szükséges szakmai, szellemi potenciált, a rendelkezésre álló természeti
erőforrásokat.

A rendszermodell adott országra, régióra, térségre történő adaptálássa
során a szükséges technikai, szellemi és szolgáltatási kapacitások
biztosításával, a helyi adottságok és lehetőségek figyelembe vételével
környezetbarát módon, költség-hatékonyan képes az álló és folyóvizek
algamentesítésére, a szerves-anyag szennyezések bontására vízben,
talajban egyaránt.

A rendszermodellt alkalmazó képes lesz a legszigorúbb környezetvédelmi
elvárások teljesítésére, valamint fenntartható környezet-gazdálkodási
rendszerek megvalósítására.Koncepció


A szennyezés-kezelő technológia kiválasztásánál nem csak a
környezetpolitikai és gazdasági megfontolások játszanak szerepet, hanem a
szennyező jelenlétéből eredő környezeti, vagyis ökológiai- és humánegészségkockázat
is.

Ezért az enzimes szennyezés-kezelő rendszerek alkalmazásának
középpontjában a környezetszennyezések környezetbarát, biztonságos,
gyors és gazdaságos kezelése áll.

A közös alapelv a szennyezések biokémiai átalakítása környezetbarát,
esetenként továbbhasznosítható termékekké.
Az alaptechnológia arra épül, hogy a szennyezés-kezelés a szennyezett
helyszínen valósuljon meg, a szennyezett anyagok előzetes elszállítása
nélkül.

Az enzim-készítmény egy fázisban végzi el a környezetszennyező anyagok
biokémiai átalakítását.
Az enzimes alaprendszer használatával kezelhető szennyezéstípusok:
· különböző kőolajszármazékok (gázolaj, nehéz olajok, szilikon olajok,
benzin, kerozin);

· fenolok;
· PCB;
· DDT;
· Karbonsavak;
· algák

A kifejlesztett korszerű enzimes alaprendszer - szakszerű innovációval -
szinte valamennyi szerves környezetszennyezés-típusra adaptálható,
továbbfejleszthető.


Technológiai jellemzők, működési elv

A környezetszennyezés-kezelés a környezetbe kikerült szennyezőanyag
mennyiségétől, a szennyeződés kiterjedésétől, az elért környezeti
elemektől, a terjedés jellegzetességeitől, a terület használatával összefüggő
expozíciós utaktól és a szennyező anyag káros hatásaitól függ.
A biodegradáció természetes folyamat, amely a különböző környezeti
elemekben történik. Amennyiben a természetes folyamatoktól eltérő
anyagok kerülnek a környezeti elemekbe, akkor a természetes
„biodegradációs egyensúly” felborul, úgy ennek visszaállítása érdekében
azonnal megindul az egyensúly helyreállításában szerepet játszó
mikroorganizmusok elszaporodása, a mutációs, szelekciós folyamatok
felgyorsulnak. A természet mindenáron ismét egyensúlyba kerül.

A talajban élő mikrobiológiai, biológiai élőlények anyagcsere folyamatai
biztosítják a környezeti elemekbe bekerülő szerves hulladékok (elhalt
növényi anyag stb.) mineralizációját, vagyis a növények által ismét
felvehető szervetlen anyaggá alakítását. Ugyanezek a közösségek képesek a
talajba került más hulladékok elbontására és mineralizációjára is.
Sok esetben (különösen huzamosabb ideje jelen lévő szennyezés esetén) a
helyi mikroflóra rendelkezik azzal a képességgel, amely segítségével a
szennyezőanyag bontását, hatástalanítását elvégzi. Ez többnyire időigényes
folyamat.

A kialakított Enzimes Szennyezés-kezelő Rendszermodell ezeket a
természetben lejátszódó biodegradációs folyamatokat sokkal gyorsabban,
hatékonyabban végzi.

A rendszermodell közös alaptechnológiája a környezetszennyezés
speciálisan kódolt enzim-készítmény permetezéssel vízbe, talajra, vagy
talajba-juttatást segítő eszközökkel történő kezelése az adott helyszínen.
Ez az un. aktív anyag egy fázisban végzi a környezetszennyező anyagok
biokémiai átalakítását, hatástalanítását.

Az enzim-készítmény tulajdonképpen élő organizmusok által termelt
fehérjék. Az enzimek működése specifikus, mind az általuk lebontható
anyagokat illetően, mind pedig azokat a körülményeket illetően, amelyek
között hatékonyan működnek. Azonban a különféle anyagokhoz specifikus
enzimek szükségesek.

Az enzim-készítmény ezért többek között tartalmazza a négy legfontosabb
enzimtípust:

· a Lipázt az olajok, zsírok bontására;
· az Amilázt a szénhidrátok, keményítők bontására;
· a Proteázt a fehérjék bontására;
· a Cellulázt a növényi rostok bontására

Tekintettel arra, hogy a szennyezések, a szennyezett területek ritkán
homogének, a szennyezés koncentrációja is nagymértékben változó, ezért a
különféle szennyezés-típusokra helyszíni tesztvizsgálattal pontosan meg kell
határozni a kezeléshez szükséges optimális enzim-rendszert és az
alkalmazandó mennyiséget.

Ezek az enzimrendszerek aerob viszonyok mellett hatékonyak.
Alkalmazásuk a hagyományos biodegradációs kezelési rendszerek hátrányait
kiküszöbölik, nemcsak hogy nem terhelik a környezetet, hanem kedvezően
hatnak a szennyezett terület (föld, víz) további biokémiai folyamataira.

Az enzim-készítmény család további közös jellemzője – más biodegradációs
rendszerrel ellentétben – a nagymértékű hígíthatóság. Az alkalmazásra
kerülő enzim-készítmény típus, valamint a hígítás koncentrációja a
környezetbe kikerült szennyezőanyag mennyiségétől, a szennyeződés
kiterjedésétől, az elért környezeti elemektől, a terjedés jellegzetességeitől,
a terület használatával összefüggő expozíciós utaktól és a szennyező anyag
káros hatásaitól függ.

Főbb alkalmazási területek

· a föld felszíni és mélyebb rétegeiben;
· mesterséges burkolatokon, burkolatokban (aszfalt, beton stb.);
· bányákban;
· vizek felszínén és mélyén, karsztvizekben;
· üzemi környezetekben a szennyezés keletkezés helyszínein;
· kommunális szennyvíztelepeken;
· szennyezett, túlalgásodott tavakban, csatornákban


Alkalmazási feltételek

· ideális alkalmazási hőmérséklet + 10 - +37 °C között;
· szénhidrogén szennyezések esetén a végtermék általában víz és széndioxid;
· aerob viszonyok mellett hatékony;
· tárolási hőmérséklet 2-5 °C között;
· szavatossági ideje minimum 12 hónap;
· tárolás, szállítás zárt, vegyi hatásoknak ellenálló, napfénytől védett konténerekben;
· egyéb biztonsági intézkedéseket nem kíván


A rendszermodell jelentősége, pozicionálása

Az enzim-készítmény, mint know-how jelentősége felhasználási
lehetőségeiben, felhasználását, alkalmazását követő eredményekben rejlik.
Tulajdonképpen az enzimek speciális kombinációja, nagyszámú, a
felhasználási igényeknek megfelelő variációt tesz lehetővé. Hatássávja,
adaptálhatósága széleskörű, továbbfejlesztési lehetőségei az
alaptalálmányban kódoltan szinte korlátlanok.
A szennyezés-kezelésre kifejlesztett enzim-készítmény jelentősége az
alábbiakban jellemezhető:

· tudományos értelemben az enzim-készítmény felfedezése, és tulajdonságainak megfelelő gyakorlati alkalmazása;
· környezetvédelmi értelemben környezetbarát hatásmechanizmusa, a környezetszennyezések transzformálása
környezetbarát, esetenként tovább felhasználható termékké;
· technológiai értelemben a különböző szennyezésekre adaptált olyan rendszer, amely megfelelő innovációval
folyamatosan tovább bővíthető további szennyezések kezelésére;
· gazdasági értelemben komoly beruházást nem igénylő, a
helyszínen elvégezhető, egy fázisban történő hatásmechanizmusa
további anyagok, technológiák felhasználása nélkül költségkímélő
szennyezés-kezelési eljárás.

Összességképpen tehát a rendszermodellbe foglalt enzim-készítmény egy
olyan szennyezés-kezelő rendszer családot alkot, amely különböző szervesanyag
szennyezések kezelésére alkalmas, oly módon, hogy mind az enzimkészítmények,
mind a hatásuk eredményeként létrejövő transzformált
anyagok környezetbarát, esetenként tovább felhasználható termékek.

.

 

Vissza a főoldalra
ENVIRONMENTAL INDUSTRY INTEGRATED SYSTEM BROCHURE

1. The pollution-handling enzyme product invention,

1.1 The object of base-invention
The object of base-invention is a „living culture enzyme product” pollution handling system. The common principal of the pollution
handling system is the biochemical, enzymatic transformation of wastes to environmental friendly, eventually recyclable products.
The living culture enzyme product consists of enzymes produced by microorganisms and living, specially selected bacteria stocks.
An attribute of the product is that it runs the natural „dissociative” processes in a concentrated way, acting as a catalyst.
Its application eliminates the disadvantages of traditional handling systems; it does not only harms the nature but has a positive
effect on the polluted area’s (soil, water) further biochemical processes.


1.2 Technological attributes, working principal
The main technology is the systems is the handling of environmental harm in place by spraying the enzyme culture into water, soil or
putting into soil by special tools. This so called active material carries out the biochemical transformation of environmental
polluter materials in one phase.
The living culture enzyme product basic system can be adapted or further developed in case of any environmental pollution types by
professional innovation.
The enzyme product is fundamentally a set of proteins produced by living organisms. The functioning of the enzymes is specific,
from the perspective of of biodegradability and also considering the circumstances in which they work efficiently. Though there is
a need for specific enzymes for the different materials. Thus the living culture enzyme product among others contains the four
most important enzyme types:

• Lipase for the dissociation of oils and fats;
• Amylase for the dissociation of carbohydrates and starches;
• Protease for the dissociation of proteins;
• Cellulase for the dissociation of plant fibers.

In order to reach the stability and effectively broaden the band of the enzyme product there was a need to add bacteria stocks in
appropriately sequence and compound in adequate temperature.
The selection of bacteria stocks went in a way that they could gain the attribute of produce more and more such enzymes that are capable
of degrade and handle different wastes in broad pH limits. In principal the bacteria stocks are functioning as „enzyme locks” within the product.
Considering that the pollutions and the polluted areas are rarely homogenous and the concentration of pollution is also greatly variable,
the appropriate quantity to be applied for the different waste types has to be well defined at place by test investigation.


1.3 The importance and positioning of the invention
The importance of the living culture enzyme product as an invention lays behind in its application
options and outcomes followed by its utilization and use.
As a matter of fact the application of enzymes’ and living bacteria stocks’ special combination allows a
great variety according to the utilization needs. Its effect band and adopt-ability, moreover the further
development options have virtually no boundaries.
The importance of the living culture enzyme product invented to handle waste are basically the followings:

• from a scientific point of view the invention of living culture enzyme product and the
appropriate utilization of its attributes;
• from a technical point of view its environmental friendly effect mechanism, the transformation
of environmental wastes to environmental friendly materials, eventually further utilizable products.
• from a technological understanding it is a system adapted to different pollutions that can be
further developed by appropriate innovation to handle more waste types as well;
• From an economic point of view this system does not require significant investment, it is a cost
effective, efficient waste handling system as it can be applied in place without the use of further materials.
On the whole the living culture enzyme product is such a system family that is capable of handling the
most common pollution types in a way that both the enzyme products and the transformed materials
become environmental friendly products.

2. Application options

2.1 The waste types living culture enzyme products may be applied to

The waste types living culture enzyme products family may be applied to are the followings:
• to different kinds of oil (gas oil, heavy oil, silicone oil)
• oil derivatives;
• benzine, kerosene fuels;
• phenols
• to PCB s;
• to DDTs;
• To carbon acids.


2.2. Main application areas:
• in the upper and deeper levels of the soil;
• on artificial fairings, in fairings (asphalt, concrete), in natural environments, mines;
• the outer and inner cleaning of oil transporting trucks, railway tanks and tanker ships
(they do not demand special yards, hall, etc.)
• on water surface, in deep waters and karstic waters;


3. The advantages of applying living culture enzyme product

• they might be applied on the place where environmental pollution took place;
• it is capable of both exempting surface- and deeper soil layer waste;
• their creation and practical use is the cheapest amongst the currently known systems;
• they gain a short runoff;
• they are capable of efficiently and exquisitely transform the polluted materials;
• the environmental polluted materials during the biochemical transformation become environmentally
friendly stuff that is proven by laboratory experiments, are not harmful to living organs.
The impact-time of the living culture enzyme product is 10-40 days depending upon the waste’s concentration and
time, the wasted agent’s (eg. Soil type – clay, sand, etc.) structure, above 10 Celsius. The output of
waste-handling is partly carbon-dioxide, partly carbon acide.
Considering that the polluted agent (primarily soil) does not need to be taken away and also there is no need
to be moved in the spot (to be digested, dug) thus the price of the above characterized technology is by
minimum 25% cheaper than the currently applied waste-handling systems.
a fénycső működtetéséhez, a fénycsöveket plazma segítségével gyújtja be, kevesebb energia felhasználással.
.