Bemutatkoznak alapítóink
Berendezéseink fejlesztésének alapgondolatai
Berendezéseink fejlesztésének alapgondolatai
Befektetési felhívás
 
 
                ...... Lehetetlent nem ismerünk ......
                    Viszont a csodára még várni kell.
                            ( de nem elérhetetlen .......)


   Ha mindent tudnánk ....... akkor unalmas lenne az életünk

    Következő előadások helyszine.
   > http://www.ufomagazin-net.hu/hun/index.php >
   > http://www.mandorla.hu/ >       

        Bemutatók tartása 100Euro + útiköltség         telefonon egyeztetett időpontban.


   Megtekinthetők egyes filmjeink a / www.youtube.com oldalon
   keresőbe beírni / cspenergy
   > http://www.youtube.com/cspenergy >

   Megjelentünk a / www.100csoda.hu oldalon. A mobil áramforrással, és a nem-kiégő fénycsőgyújtóval

   A film elérése /
   > http://tv2.hu/100csoda/video/semleges-aram >
   > http://tv2.hu/100csoda/video/soha-ki-nem-ego-fenycsovek-fenycsogyujto-keszulek >
  

 • CSP-KONVERTER MŰKÖDÉSÉNEK ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA.

  Az elektromágneses jelenségek tudományos kutatása közel százötven évre tekint vissza. A mai villamosság elméleti alapját a ma is általánosan használt és elfogadott Maxwell - egyenletek képezik. A Maxwell - egyenletek ma is aktuálisak, azonban az áramvezetés módjára nem tartalmaznak leírást. A villamosság és az anyag kapcsolatát a kvantummechanika, mélyebben a kvantumelektrodinamika értelmezi. Napjainkban is az érdekes természeti jelenségek között tapasztalt gömbvillámokra, mint villamos jelenség magyarázatára, a mai napig nincs elméleti háttér. Más szempontból, a félvezetők erősáramú alkalmazói, fejlesztői, időnként véletlenszerűen tapasztalnak olyan erős villamos energia kisüléseket, melyek sem energetikailag, sem fizikailag nem értelmezhetők.

  A lenti képeken jól látható pont egy ilyen eset, amit én magam is a fejlesztéseim során tapasztaltam, a félvezető belsejében keletkezik a felhalmozódó energia által, és kilép a félvezető záró sapkáján keresztül. Érdekessége, hogy gömbvillámként viselkedve több másodpercig is életképes.

                      

  A CSP - konverter pont ezeket, az energiákat használja fel teljes biztonsággal a legjobb hatásfok elérése érdekében.

  A hagyományos áram egy R ellenállású vezetőben R x I négyzet watt hő-teljesítményt disszipál. Az alacsony hőmérsékletű szupravezetőkben folyó áramnak nincs hődisszipációja, azaz ellenállás nélkül terjed a speciális vezetőkben. A szupravezetés BCS elmélet szerint igen alacsony hőmérsékleten az elektronok párokba kapcsolódnak és bozon statisztikájuk miatt a vezető összes elektronja olyan alacsony energiájú állapotba kondenzálódik, amelyről már az elektron "folyadék" nem képes energiát közölni a vezető anyag atomjaival, illetve atomrácsaival.
  A BCS-elméletet, a szupravezetők mikroszkopikus leírását Bardeen, Cooper and Schrieffer alkotta meg 1957-ben.
                
  A jelenség fizikailag még egyszerűbben is interpretálható, az elektron-párok a fizikai viselkedésüket tekintve látszólag elvesztik elektromos töltésüket (arra a rövid időre, amíg az energia terjedése történik a vezetőben), amely töltések nélkül nincs elektromágneses kölcsönhatás az anyag atomjaival és így hő-veszteség, sem léphet fel. Ez a jelenség az elektron párokat alkotott időre vonatkoztatható. A szupravezetés jelensége elvileg akkor is létrejöhet, ha nem a teljes anyagot hűtjük le, csupán a vezetési elektronokat hozzuk olyan állapotba, amikor kifelé (a párok létre hozása után), úgy viselkednek az elektron párok, mintha szupravezetés jött volna létre. Ez a tulajdonságaiban összetett részecske áram a fogyasztónál nem jelent különbséget a hagyományos áramhoz viszonyítva, semmilyen formában sem.

  Ez az újfajta villamosság feltételezi az úgynevezett összetett áram létrejöttét a transzformátorban, mely a hagyományos töltésáram és egy a szupravezetésnél tapasztalt hasonló tulajdonságokat mutató részecskeáram, jelen esetünkben " spiráláram " kombinációja. Az összetett részecskeáram teljesítményének áthaladása a transzformátoron mágneses energiává történő teljes átalakulás nélkül, ma még ismeretlen módon történik. Ez végül is az áramvezetés módjának egy új leírását jelenti.  A CSP-konverter impulzusszerűen működve jobb áramvezetést alakít ki a vezetékeken és így a fogyasztón is, mint a hagyományosan működő inverterek. Ez a készülék hatásfokának, javulását eredményezi, valamint megnő a terhelhetősége, és a CSP-konverter működése közben az akkumulátort is kedvezően terheli és ráadásul még minden egyes ciklusban vissza, regenerálja.

  Ez az új technológiám, és az alkalmazott új műszaki megoldásom végeredményét tekintve, feltehetően ezt az elvi megoldást valósítja meg.

    

 • A CSP-KONVERTER MŰKÖDÉSÉNEK TUJDONSÁGAI.

  Alapvetően a CSP-konverter a nagy teljesítményű elektromos berendezések üzemeltetésére alkalmas. A szokatlanul kis méret a különleges működési elvnek köszönhető. A berendezés melegedése jóval alatta marad a szokásos invertereknek, a teljesítményerősítő és a transzformátor hőmérséklete hosszabb üzemidő után is alatta marad az üzemi hőmérséklet értékeknek.

  A CSP-konverter föld-független rendszerű, ezért a leválasztó transzformátorok előnyös életvédelmi tulajdonságával bír.

  A speciálisan tekercselt és méretezett toroid transzformátort az alkalmazott elektronikámnak köszönhetően gyors felfutású és nagy intenzitású áramimpulzusokkal hajtjuk meg. A toroid transzformátor az inverter névleges kimenő teljesítményének töredékére tervezett, ezért a primeroldali gerjesztés lényegesen meghaladja a transzformátor vasanyagának telítési értékét.

  Ekkor egy eddig még ismeretlen, a fentiekben említett új fizikai jelenség lép fel, ugyanis a villamos teljesítmény csak egy olyan mechanizmus révén juthat át a transzformátoron, amely nem igényli a bevitt villamos energia teljes átalakulását mágneses energiává.

  Az áram teljesítményének áthaladása a transzformátoron mágneses energiává történő nem teljes átalakulás nélkül, ma még ismeretlen módon történik.

  A végeredmény az, hogy a transzformátor mérete és tömege lényegesen csökkenthető a relatíve nagy átvitt villamos teljesítményhez viszonyítva.
  A CSP-konverter az impulzus üzemmód és speciális kapcsolástechnika miatt az akkumulátort egyik ciklusban terheli, majd a következő ciklusban egy kisebb visszatöltődő árammal mintegy regenerálja az akkumulátort.


    

 • KÜLÖNLEGES HATÁSOK A BEMENETEN:

  A CSP-konverternek köszönhetően a vékony akkuvezeték - Például: 40 - 60 Amper erősségű áram továbbításához a korábbi, 8 - 10 mm-es rézvezeték helyett 4 - 5 mm-es rézvezeték is elegendő
  Az akkumulátorok a CSP-konverter használata esetén minden károsodás nélkül a megengedett határértékeken túl is mély-meríthetők, újra feltölthetőségi képességük romlása nélkül a regenerálási ciklusnak köszönhetően.

    

 • KÜLÖNLEGES HATÁSOK A KIMENETEN:

  A CSP-konverter kiválóan tűri a lökésszerű terheléseket, a névleges teljesítmény akár ötszörösét is képes néhány másodpercig elviselni (pl. motorindításoknál)
  A villamos motorok mechanikai akadályoztatása esetén azok áramfelvétele a megszokott villamos viselkedéssel szemben azonnal lecsökken, így elkerülhető a motorok zárlati áramának növekedése, végső soron tönkremenetelük.
  Ha egyszerre több elektromotor működik az inverterről párhuzamosan, akkor bármelyik motor mechanikai akadályoztatása esetén az új típusú villamos energia a jól működő motorok felé áramlik, mintegy kikerülve a megszorult motort
  Erősen vezetőképes folyadékban is a nagy zárlati áramok ellenére a villamos készülékek megőrzik működőképességüket, s az inverter sem károsodik

  A CSP-konverter kimeneti teljesítménye kizárólag elektronikai alkatrészekből álló modulok felcsatlakoztatásával is növelhető. A teljesítmény növelését vagy csökkentését mind üresjáratban, mind terhelt állapotban el lehet végezni, miközben az, semmiféle káros hatással nincs a fogyasztókra, működésük a teljesítményváltoztatás ideje alatt is zavartalan.

  A CSP-konverter kimenetére kapcsolt fogyasztók szigeteletlenül vízbe meríthetők anélkül, hogy rövidzárlat keletkezne. Ezt mind kommutátoros, szénkefés, mind örvényáramú motorokkal elvégeztük, sőt izzólámpákkal is melyek a filmeken megtekinthetőek. A folyadék a Magyarországon szabvány szerinti ivóvíz volt. A motorok működéskészsége még akkor sem szűnt meg, amikor NaCl-ot adtunk a vízhez a vezetőképesség javítására, amit egy akváriumban végeztünk el (10 liter 20 C vízhez 1000 g konyhasó)-t adva.
  Az eljárás teljes tartama alatt bele lehetett nyúlni a vízbe áramütés veszélye nélkül. A kísérletet úgy is megismételtük, hogy közben földelő vezetéket is csatlakoztattunk a vízbe, illetve egyikőnk a nedves, vizes földelt talajon állt. Az áramváltó egyik kimenetén és a földelés között sosem mértünk 30 V-nál nagyobb üresjárati feszültséget.

  A CSP-konverter működése közben zavarjeleket nem észleltünk melyet a Németországi EMC - tech laborban elvégzett mérések is igazolnak a 30KHz - 1GHz. spektrumban történt mérés során. A Magyar országon történt széles sávú spektrum analizátorral történő mérést a HM EI - rt mérés laborjában végeztük 200Hz - 3GHz közötti tartományt vizsgáltuk, s zavarjelet nem sikerült mérni még úgy sem, ha a mérőszondára rátekertük az áramváltó kimenetén levő vezetékeket.

  A ma használatos áramátalakítók, inverterek az állandó kimeneti teljesítményüknek kétszeres teljesítményét tudják biztosítani pár ms-ig, ezzel szemben a CSP-konverter az állandó kimeneti teljesítményének 4 - 5-szörösét is képes biztosítani akár másodpercekig is.
  Mivel az elektromotorok 4 - 5-szörös teljesítménylépcsővel üzemelnek, azaz egy 500 W-s elektromotor elindításához 2000 W-s invertert kell használni. Az általam konstruált készülékek képesek a saját névleges teljesítményüknek megfelelő nagyságú elektromotort elindítani és üzemeltetni, de az esetleges nagyobb teljesítményű villanymotorokat is képesek kiszolgálni.

    

 • TECHNOLOGIA LEÍRÁS A CSP-KONVERTERRŐL .

  Az egyik új fizikai felfedezésem alapján mára már egyedi gyártásba kerültek azok a berendezések, melyek a jól ismert invertereket és szünetmentes (UPS) tápokat új, különösen előnyös tulajdonságokkal ruházzák fel. A CSP-konverter 1 és 3 fázisú hálózatok helyettesítésére is alkalmas.

     Berendezéseink mérete, és súlya. Bekezdésnél jól látható, hogy ezzel az új technológiámmal készült berendezéseim megújítják a hagyományos transzformátoros technológiákat azáltal, hogy kihasználja a nagyteljesítményű, nagyáramú, ultrarövid kapcsolási idejű félvezetők által alkalmazható impulzustechnikai lehetőségekből származó előnyöket. A berendezéseinkben alkalmazott transzformátorok geometriai méretei legalább 2/3-ra lecsökkenthetők.

     Indítási terhelés. Bekezdésnél jól látható, hogy a CSP-konverter nagymértékben kihasználja a transzformátor természetes tulajdonságaiban rejlő lehetőségeket, s ez által egy rendkívül stabil rendszert alkot, mely működési egyensúlyából nehezen billenthető ki- ez által rendkívül jól viseli a túlterheléseket. A CSP-konverterek több másodpercen keresztül 3 - 4 szeres túlterhelést is elviselnek, sőt alkalmazkodnak a hirtelen fellépő többszörös lökésszerű túlterhelésekhez, mint amilyen az elektromotor indításakor fellép. Ennek következtében alkalmasak ipari felhasználásokra, különösen olyan helyeken, ahol nem minden esetben lehet megvárni a hálózatot pótló generátor elindulását és szinkronizálását. (Pl.: vegyipari üzemek, bizonyos egészségügyi berendezések stb.).

     3 fázisú motorhajtás. Bekezdésnél jól látható, hogy Készülékünk a 24-Volt kapocsfeszültségű akkumulátorról nemcsak egyfázisú, hanem a háromfázisú rendszerek működtetésében is képes szünetmentes áramforrásként működni.

     Az élet, - és munkavédelem. bekezdésnél jól látható, hogy a vezetőképes folyadékba szigetelés nélkül merülő elektromotor kapcsain még 233,7 Volt feszültség mérhető, azonban a fogyasztótól néhány cm távolságban már csak 5-Volt alatti feszültség mérhető! Ez a tulajdonság új alkalmazási lehetőségeket is vethet fel.

  Mivel nagy teljesítményű, stabil működésű készülékről van szó, így elláthatja egész háztartások áramigényét anélkül, hogy a meg szokott háztartási gépek használati szokásain változtatni kellene.

     Az alternatív energiaforrások. Bekezdésnél jól látható, hogy jól alkalmazható (napelemek, szélgenerátorok) való alkalmazásánál is) . Tulajdonságainál fogva alkalmas lehet az egyenáramú járműhajtások felváltására is, ami jelentős méret és súlycsökkenést eredményezhet, nem beszélve a motorvezérlésben alkalmazható előnyökről. Szinte azonnal alkalmazható hajófedélzeti áramellátásra, vagy elektromos hajó üzemeltetésére, amivel jelentős környezetvédelmi szerepet is betölt.

  A CSP-konverter kimenő feszültsége +/- 10 %- s tartományon belül ingadozik csupán, a terheléstől függően, ezért a hagyományos hálózati áramra méretezett induktív, kapacítív és Ohmikus fogyasztók minden változtatás nélkül üzemeltethetőek róla.

    

 • TELJESÍTETT SZABVÁNYOK.

  EU direktívák: 89/336/EEC, 73/23/EEC.         > http://mmfk.nyf.hu/min/ipar/i12.htm >
  Zavarkisugárzás: MSZ EN 55022B.                 > http://kekecmiller.hu/data/Szabvany/norms/msz-en-55022.pdf >
  Mágneses kisugárzás: EMC 95/54EG.             > http://www.autoemc.net/Papers/Government/EMC%20Guidance%20V4 >
  Biztonságtechnika: MSZ EN 60950/2001.      > http://www.mszt.hu/ikta/mv-2.html >
    

 • ALKALMAZÁSI TERÜLETEK.

  Ahová az ember eljut, valamilyen formában energiára van szüksége az önfenntartáshoz és munkához. Berendezéseink alkalmazási területe igen széles és sokrétű: az elhagyatott, külvilágtól elzárt területektől kezdve az űrkutatásig. A lentiekben bővebben bemutatjuk az alkalmazási és felhasználási területeit készülékeinknek.


                    

  • Olyan földrajzi helyeken, ahol még nincs, vagy nem engedélyezett, illetve nincs lehetőség az elektromos hálózatok kiépítésére, mint például természetvédelmi területek, erdők, stb. Ott egy letelepített töltő egységgel melyek az akkumulátorok töltését biztosítják, berendezéseinkkel korlátlan ideig biztosítható a kívánt energia mennyisége.
  •                    

  • A civilizációtól távol eső szigeteken, kieső, elhagyatott területeken, mint pl.: tanyák, lovardák, nyaralók, farmok, családi és üdülőházak elektromos ellátásának biztosítása, a terület komfort szintjének emelésére, illetve a hely turisztikai vonzerejének növelésére ideálisak készülékeink.
  •                    

  • Csoportos, illetve egyéni expedíciók számára a hordozható energiaforrásunk szinte nélkülözhetetlen. Térképészet, barlangászat, hegymászás, sarkkutatás, stb. ezekre, a helyekre mindig viszünk magunkkal olyan berendezést, aminek az energia ellátása fontos, mint pl.: kommunikációs eszközök, számítógép, de nem utolsó sorban a fényforrások, melyek már mindenhonnan szinte már nélkülözhetetlen.
  •                    

  • Túlélő készletekben alap szinten kéne biztosítani áramforrásként. repülőknél, a túlnyomás sem árt berendezéseinknek, hajóknál a fröccsenő víz sem akadály a tökéletes működésnek, illetve egyéb járművek fedélzetén illetve tartozékaként elengedhetetlenek készülékeink mivel bármilyen körülmény között is tudja szolgáltatni az akkumulátorból az energiát a készülékek számára.
  •                    

  • Katonai alkalmazásoknál több helyen is alkalmazhatóak berendezéseink a nagy indító áramok biztosítása miatt, mellyel a nehéz aggregátoros rendszerek kiválthatóak. A könnyűsége, és a külső befolyásokra való érzéketlensége miatt akár gyalogságnál is hordozható energia telepként kiválóan működik. Szinte bármilyen frekvenciára és teljesítményre kiépíthetőek berendezéseink, akár mobilizált formában is.
  •                    

  • Tűzoltóság, mentők, polgári védelemnél alkalmazott berendezések, illetve eszközeinek energia igényeinek kiszolgálására, tökéletesen alkalmazhatóak készülékeink. Bármilyen formában akár telepített, illetve mobilizált formában is. könnyen beintegrálhatóak az alkalmazási területekre, és tökéletesen kiváltja a fosszilis energiával működő aggregátoros rendszereket, de akár igény szerint együtt is tud velük működni az esetleges nagyobb igények kiszolgálására.
  •                    

  • Katasztrófa megelőzésben biztonságos és nélkülözhetetlen, mivel sokkal érzéketlenebb a külső befolyásokra, mint a hagyományos elven működő inverterek, aggregátoros rendszereket is tökéletesen kiváltja, csendesebb és megbízhatóbb működéssel. Katasztrófa sújtotta területeken, a mentés, bontás, építés, stb. munkálatainál is minden energia igényt ki tud szolgálni a biztonságos működés mellett, akár 1 illetve 3 fázisról is legyen szó.
  •                    

  • Fejlődő országokban kórházak, nővérotthonok, szülőotthonok, elsősegély helyek áramellátása, illetve ugyanezen helyeknek, mint szünetmentes egységeként (UPS System) való alkalmazása felbecsülhetetlen értéket jelent ezen, helyek számára, mivel az UPS - k alkalmazásával nem kell a műtéteket abbahagyni, hogyha nincsen áram, és addig várni, amíg megjön az áram. A CSP-rendszer alkalmazásával gyors elsősegély központok, illetve mozgó elsősegély központok telepíthetőek olyan helyeken is ahol nincsen kiépítve hálózat.
  •                      

  • Előnnyel jár használata a mobil készülékeinknek olyan helyeken, ahol a lakosság nem ismeri, és nem is használta sem az elektromosságot, sem az elektromos berendezéseket. Könnyű kezelhetősége és az akkumulátorok gyors feltöltése garantálja a felhasználók számára a mindenkori energia biztosítását. A mobilizált készülékeink lehetővé teszik a készülékek gyors eljuttatását a kiépített energia felöltőállomásokra. Egyes berendezéseink fel vannak készítve a napelemek, illetve szélkerekek energiáinak fogadására, mellyel az akkumulátorok gyors töltése helyben megoldott.
  •                      

  • Elektromos készülékek biztonságos működtetése nedves, párás, vizes környezetben. Kiválóan és áramütés veszélye nélkül működtethetők róla elektromos berendezések, különösen nehéz környezeti viszonyok esetén is, pl.:magas páratartalom zuhatagok közelében, trópusok, őserdők, eső, fröccsenő víz, árvíz esetén, stb.
  •                      

  • Ipari tevékenységeknél az elektromos motorok energiával való kiszolgálása, melyek lehetnek 1- illetve 3 fázisúak. De ugyan úgy megemlíthetnénk a világítás technikának, illetve az egyéb elektromos energiával működő eszközöknek való ellátását. Az olajfúró szigetek, szivattyúk működtetése bányákban, ahol a gázok miatti robbanás veszélye folyamatosan fennáll, felvonok biztonságos működtetése, barlangokban a világítás biztosítása az oxigén elhasználása nélkül, stb.
  •                      

  • Épületekben, illetve építkezéseken alkalmazott egyéb elektromos fogyasztó megtáplálására. Az építkezést a villany bevezetése előtt is el lehet kezdeni, és nem kell várni a kiépítésre. Targoncák, daruk, betonkeverők, futószalagok, stb. biztonságos üzemeltetése, illetve áramellátásának biztosítására elengedhetetlenek készülékeink. A mobilizált berendezéseinkkel az emeleten illetve a födém részeken lévő munkáknál is tökéletesen biztosítható az energia ellátás, akár 1 illetve 3 fázisról is legyen szó.
  •                      

  • Inverterként, illetve felhasznált energiacsökkentőként (inverter és / vagy szünetmentes energiaforrás, UPS) - ként alkalmazva a megújuló energiarendszerekben. Berendezéseinkkel a hagyományos inverterekhez képest jóval hosszabb ideig tudjuk biztosítani az energiát ugyan akkora akkumulátor kapacitásról, mivel a rendszerünk folyamatosan regenerálja az akkumulátorokat, ezáltal a ciklus száma is megemelkedik, és így később kell lecserélni azokat.
  •                      

  • Városi és helyközi közlekedési eszközök áramellátására, pl.: kétéltű buszok, trolibuszok, villamosok, vonatok (vezetékszakadás esetén is megmarad a közlekedési lehetőségük), stb. Berendezésünk különleges működése miatt az elektromos járművek megtett út hossza kitolódik legalább 20-30%-al.
  •                      

  • Elektromos személygépkocsiknak a tényleges forgalomban való alkalmazása, melyek jóval nagyobb távot tehetnek meg egy töltéssel ugyan akkora akkumulátor kapacitás mellett, mint a hagyományos elven működtetett járművek. Lakókocsikban alkalmazott elektromos fogyasztók működtetése pl.: a kempingezés alatti energia kiszolgálása a háztartási gépeknek, nagyobb járművek fedélzete, elektromos takarítógépek hosszabb ideig való működtetése, de megemlíthetnénk még a többi kisebb járművet, is mint pl.: (golfautók, fagylaltos kocsik, mozgóárusok) energia igényének kiszolgálása.
  •                      

  • Hajók, jachtok, vitorlások, csónakmotorok (motorindító illetve kormánylapát motorok működtetése). Ezeket, a szerkezeteket egyenáramú motorokkal hajtják meg, és a nagy energia igény miatt a kábelezések felmelegednek ezért csak szakaszos üzemben, üzemelnek. Viszont a CSP rendszerekkel megoldható a folyamatos üzemeltetés is, kevesebb veszteség mellett.
  •                      

  • Sporttevékenységeknél, pl.: búvárkodás ahol fontos az energia felhasználása mivel elzártan vagyunk az energiától a víz alatt, és fontos a súly / teljesítmény aránya is. Hőlégballonoknál ahol ismételten megemlíthetnénk a fentieket, repülőiparban a navigáció, fedélzeti műszerek biztonságos energia ellátása, ha a turbina illetve a generátorok hajtása leáll, stb.
  •                      

  • Az éjszakai áram eltárolása és a nappali üzemmódban való felhasználása. Sziget üzemmódban üzemeltetett családi házak, gyáregységek. illetve egyéb létesítmények, külső reklámtáblák, illetve felületek megvilágításának áramellátása, így jóval hamarabb megtérül a beruházás, mert nem kell elektromos hálózatokat kiépíteni az energia igények kiszolgálására. Amennyiben megtérült a beruházás akkor a fenntartás már ingyenes, nem úgy mint azokon a helyeken ahol az energiát távszolgáltatáson kapják.
  •                      

  • Mobilizált szórakoztató központok, roadshow-k rendezvények hang és fénytechnikájának energia ellátása. Ezeken, a helyeken való alkalmazás azért ésszerű mivel sokkhelyen a robbanó motoros aggregátok szolgáltatják az energiát.
  •                      

  • Közvetítő kocsik, filmforgatások kamera, világítás, kommunikációs és egyéb berendezéseinek kiszolgálása. Itt ugyan úgy az energia biztosításához az aggregátoros rendszereké a fő szerep, berendezéseink itteni alkalmazásával a közvetítő kocsik mérete kisebb lehet, illetve több kelléket tud szállítani, és a forgatásnál a háttér zajok is leredukálódnak az akkumulátorról való működés miatt.
  •                      

  • És végül de nem utolsó sorban fontos megemlítenünk az Űrkutatást, ahol nagyon sok felhasználhatósága lehet a berendezéseinknek. A holdjárművek, holdkompok, műholdak energia ellátása és meghajtása vezérlése, berendezéseink használatával, jóval nagyobb út megtételére képesek, az akkumulátorok hosszabb élettartamúak a folyamatos regeneráló ciklusok miatt. Itt tényleg számit a súly/teljesítmény arány, és a megbízhatóság. Berendezéseink sokkal érzéketlenebben reagálnak a külső sugárzásokra és mágneses terekre, mivel a berendezés nem tartalmaz processzoros rendszereket, illetve vezérléseket.


    

 • Minden, a fenti területeken végzett tevékenységnél alkalmas elektromos fogyasztók áramellátására berendezésünk. Az űrtechnológia nem véletlenül szerepel, mert az energiafelhasználás üzemideje kitolható legalább 30%-kal, tehát az ehhez kapcsolódó összes terület előnyösebb helyzetbe kerülhet a CSP berendezések alkalmazásával.
               A   KÉPEKRE   KATTINTVA   A   TOVÁBBI   KÉPEK   IS   MEGTEKÍNTHETŐK.


  belépés - háromfázisú motor hajtás    

 • 3 FÁZISÚ MOTORHAJTÁS.

  A berendezéssel 24Voltos akkumulátor feszültségről működtethetőek nagy hatékonysággal az ipari 3 fázisú motorok, szivattyúk. A hagyományos inverterekkel, áramátalakítókkal szemben (amelyek nem viselik olyan könnyen a nagy indító, illetve lökésszerű áramokat, a mi készülékünk; képes a teljesítményének megfelelő elektromotort működtetni. A normál inverterek a teljesítményüknek a kétszeresét tudják pár mili-sekundumig leadni, addig a CSP Konverter a teljesítményének akár az 5-6 szorosát is képes a kimenetén biztosítani akár több másodpercig is. Jó szolgálatot tehetnek külső munkahelyeken dolgozó karbantartó, javító, szerelő, mentő csoportok energiaszükségleteinek kielégítésében.
    További Képek > >  belépés - indítási terhelés    

 • INDÍTÁSI TERHELÉS.

  A hagyományos inverterekkel, áramátalakítókkal szemben (amelyek nem viselik olyan könnyen a nagy indító, illetve lökésszerű áramokat, és a hálózatokon, illetve a fogyasztókon keletkezett tranzienseket), a mi készülékünk képes a teljesítményének megfelelő elektromotort működtetni. Míg a normál inverterek a teljesítményüknek a kétszeresét tudják pár milisekundumig leadni, addig a CSP Konverter a teljesítményének akár az 5-6 szorosát is képes a kimenetén biztosítani akár több másodpercig is. Berendezéseinkről ipari gépek is működtethetők jó hatékonysággal, jó szolgálatot tehetnek külső munkahelyeken dolgozó karbantartó, javító, szerelő, mentő csoportok energiaszükségleteinek kielégítésében. Működtethetőek róla pl.: körfűrészek, sarokcsiszolók, láncfűrészek, vágó-, és nyírógépek, egyes hegesztő berendezések, stb.
    További Képek > >  belépés - Vezetékméret    

 • VEZETÉKMÉRET CSÖKKENTÉSE.

  Készülékeink, működési elvükből következően sokkal kisebb keresztmetszetű vezetékeken jóval nagyobb áramot tudnak szállítani a meg szokott, szinuszos vezérléshez képest. Ennek a vezérlésnek köszönhetően, melyet természetesen szabadalommal védünk (lajstrom szám: P0800658, 2008.11.10) a transzformátorokban alkalmazott vasanyagok mennyiségét - azok károsodása nélkül - lecsökkenthetjük, adott esetben akár azok 1/5-ére is, természetesen ugyan olyan teljesítmény leadása mellet.
    További Képek > >  belépés - akadály    

 • MECHANIKUS GÁTLÁSNÁL FELLÉPŐ VÉDELEM.

  Berendezéseinknél megfigyelhető, hogy ha indításnál, vagy üzem közben mechanikus gátlás történik, a fogyasztók nem égnek le, és nem mennek tönkre, természetesen kisebb intervallumon belül. A gátlás megszűntével a fogyasztó ugyanúgy tovább működik, mint azelőtt. A gátlás alatt a rendszer lekorlátozza a fogyasztón a teljesítményt, megvédve azt a károsodástól. Természetesen több fogyasztó együttes alkalmazása esetén, a gátlás alatt lévő berendezés megáll, vagy lelassul, de a többi fogyasztó tovább működik mintha mi sem történt volna.
    További Képek > >  belépés - Visszatöltő impulzusok    

 • AKKUMULÁTOROK VÉDELME, REGENERÁLÁSA.

  Készülékünk biztosítja a rájuk kapcsolódó akkumulátorok regenerálódását, mivel minden egyes ciklusban olyan visszatöltő impulzusokkal táplálja azokat, amelyek megakadályozzák az irreverzibilis fizikai-kémiai folyamatok lejátszódását, ezáltal az akkumulátorok hosszabb élettartamúak és nagyobb kapacitásúak lesznek a hagyományos alkalmazásukkal szemben.
    További Képek > >  belépés - gyorstöltő impulzusok    

 • AKKUMULÁTOROK GYORS TÖLTÉSE.

  Készülékünk a külső csatlakozó segítségével az akkumulátorok gyors visszatöltését biztosítja, mivel minden egyes ciklusban olyan energiájú visszatöltő impulzusokkal táplálja meg az akkumulátorokat, amelyek egyből beépülnek, ezáltal az akkumulátorok hosszabb élettartamúak és nagyobb kapacitásúak lesznek a hagyományos töltés alkalmazásukkal szemben. A CSP rendszerünk nem normál DC feszültséggel tölti az akkumulátorokat, hanem egy speciális váltóáramú töltő impulzust alkalmazunk. Ezzel a töltési móddal értük el az akkumulátorok gyors feltöltődését, és a lehető legnagyobb kapacitás elérését.
    További Képek > >  belépés - kimenet
    
 • FOGYASZTÓK ESETLEGES TULTERHELÉSE.

  A berendezéseinkről üzemeltetett fogyasztók alkalmasak akár nagyobb túlterhelés elviselésére is, mint ha hálózatról működtetnénk őket, legyen szó akár induktív, kapacitív vagy ohmos terhelésről egyaránt. Méréseink szerint, a 220V-os izzók képesek elviselni lökésszerűen akár a 350-400V-ot is, károsodás nélkül.
    További Képek > >  belépéps - napelem

  belépés - szélkerék    

 • ALTERNATÍV ENERGIA FORRÁSOK.

  Berendezéseinknek az alternatív forrásokkal való együtt működése kiváló, mivel bármilyen alternatív energiaforrásról is legyen szó, mint pl.: szélenergia, napenergia, a berendezések kimenetén valamilyen formában AC/DC feszültség keletkezik, ezt a feszültséget a fogyasztok igényének megfelelő szintjére, kell hozni, itt is nagy szerepe lehet a berendezéseinknek való alkalmazásnak. A berendezéseinek a szélesebb körű elterjedését az 1KW költsége és a jó hatásfoka fogja garantálni, mivel jóval jobb, mint az eddigiekben alkalmazott berendezéseké.
    További Képek > >

    További Képek > >
  belépés - méretek


    

 • BERENDEZÉSEINK MÉRETE, ÉS SÚLYA.

  Berendezéseink súly/teljesítmény aránya kiváló mivel a forgalomban lévő hasonló teljesítménnyel rendelkező áramátalakítók és inverterek sokkal, nagyobb méretekkel illetve súllyal rendelkeznek, mint a mi készülékeink.
  A fentebb felsorolt előnyös tulajdonságok mellett, ideális esetben készülékeink a jelenleg kapható berendezések súlyának és méretének alig 1/3-át érik el, és tudásuk némelyiket még túl is szárnyalja.
     További Képek > >  belépés - hálozat


    

 • UPS-SYSTEM, HÁLÓZATI KOMPATIBILITÁS.

  Készülékeink hálózati kompatibilitása kiváló. Nincs szükség bonyolult hálózati figyelőrendszerre, mint a hagyományos inverterekben. A piacon lévő invertrereknek is csak néhány százaléka képes a hálózattal párhuzamosan működni,és azt is csak bonyolult elektronikákkal tudják megoldani. Ezzel szemben a CSP konvertert - ahogy a hálózatra kapcsoljuk, abban a pillanatban átveszi a hálózat frekvenciáját, és ez lesz a saját vezérlő frekvenciája, legyen az akár 50-illetve 60Hz természetesen jóval nagyobb határok között, üzemelhet a berendezésünk. Ha megszűnik a hálózat, ugyanabban a periódusban folytatja az energia szolgáltatását a hálózat felé, és ami a legfontosabb, hogy átkapcsolási idő nélkül.
    További Képek > >
  belépés - mobil


    

 • KÉSZÜLÉKEINK MOBILÍTÁSA.

  Készülékeink mobilitása kiváló. Melyet szabadalommal is védünk (lajstrom szám: P0402442, 2004.11.26) Nincsen szükség bonyolult fosszilis energiával működő, és ez által, a környezetet szennyező robbanó motoros aggregátoros rendszerekre a hálózati feszültség biztosításához. Rendszerünk a beépített akkumulátorok segítségével képes a kimenetén a hálózati feszültséget biztosítani akármilyen fogyasztónak a megtáplálásáról is legyen szó, mely fogyasztok, lehetnek pl.: induktív, ohmos, és kapacitív. Ezek a fogyasztók ugyan olyan biztonsággal működnek a berendezéseinkről mintha a hálózatba lennének csatlakoztatva, de itt még megemlíthető az a biztonság, hogy mivel föld független a rendszer ezért a fogyasztóknak az esetleges vízbe esése sem veszélyes, mert föld független a rendszer.
    További Képek > >  belépés - hibrid


    

 • KÉSZÜÉKEINK HIBRIDÉ ALAKÍTÁSA.

  Készülékeink hibridé alakítása kiváló. Nincsen szükség bonyolult elektronikai rendszerekre, hogy a berendezéseink kimenetét bármilyen erőforrás kimenetével párhuzamosan kössük. A rendszerünk képes a hálózat vagy bármilyen fosszilis energiával hajtott aggregátoros rendszer által termelt hálózati feszültség kimenetével párhuzamosan is működni, és mihelyt csatlakoztatjuk a készülék kimenetét a másik készülék kimenetére, létre jön a hibrid aggregátoros rendszer, melyet szabadalommal is védünk (lajstrom szám: P0800780, 2008.12.30) Amint párhuzamosan kötöttük a rendszert a lemerült akkumulátorokat még fel is tölti. Ha a CSP konvertert rá kapcsoljuk az aggregátorra, abban a pillanatban átveszi annak frekvenciáját, és az lesz a saját vezérlő frekvenciája, legyen az akár 50-illetve 60Hz. Ha megszűnik az aggregátor kimenetén a feszültség, akkor ugyanabban a periódusban, folytatja az energia szolgáltatását a kimeneti csatlakozó felé, és mind ezt átkapcsolási idő nélkül.
    További Képek > >  belépés - környezetvédelem


    

 • KÖRNYEZETVÉDELEM.

  A környezetvédelem területén nagy jelentősége van a CSP rendszerű fénycsőgyújtónknak, mivel annak alkalmazásával a fénycsövek nem égnek ki, illetve a kiégett fénycsövek is tovább működnek. Az akkumulátorokról nem is beszélve, mivel a regenerálásnak köszönhetően sokkal kevesebb akkumulátort kell megsemmisíteni egy adott ciklus alatt. A berendezéseinkkel használt akkumulátorok az alternatív energiaforrásokkal használva is jóval hosszabb élettartamúak lesznek, mint az eddig alkalmazott technológiával. Így a CSP rendszerrel használt akkumulátorok élettartama elérheti a 2-3 szorosát is a normál alkalmazásokkal szemben. Ezért a természetbarát megoldások ára hamarabb térül meg, hiszen így ezek is olcsóbbá válnak. Nyilvánvaló tehát, hogy kevesebb környezetet szennyező és veszélyeztető erőművet kell építeni, ha a berendezés elterjed a mindennapi életben.
    További Képek > >  belépés - környezetvédelem


    

 • ENZIMATIKUS KÖRNYEZETVÉDELEM.

  Külföldi kollégánk találmányának köszönhetően, a környezetvédelem területén nagy jelentősége van, ezeknek az új enzimatikus készítményeknek melyek nagy hatékonysággal alkalmazhatók. A kőolaj és fenol származékok megtisztítására illetve megsemmisítésére, az egyéb veszélyes hulladékokról nem is beszélve. Az élővizek öko egyensúlyának visszaállítására, a szennyvizek, szennyvíziszapok megtisztítására. Ezek a természetbarát megoldások hamarabb megtérülnek, mivel nem kell alkalmazni a drága föld re-kultiválás. Nyilvánvaló, hogy ezen enzimek elterjedésével kevesebb környezetet szennyező, és veszélyeztető megoldást alkalmazunk, az életben.
    További Képek > >
  belépés - élet-, és munkavédelem


    

 • ÉLET,- ÉS MUNKAVÉDELEM.

  A munkabiztonságot tekintve, berendezéseink nagy biztonsággal használhatóak vizes, nedves környezetben, mivel a készülékek kimenetén nincsen kitüntetett fázis (hasonlóan, mint
  a leválasztó transzformátoroknál). Az így kialakított föld-független hálózat esetében,
  a fázisvezeték esetleges megérintésével a föld irányába nem tud záródni az áramkör, így elmarad az elektromos áram élő szervezeten való áthaladása. A vezeték ereit külön-külön megérintve nincs áramütés veszély, (természetesen a vezetékek egyidejű megérintése ugyanolyan életveszélyes áramütéssel jár, mint általában) ezért szükségtelen az érintésvédelmi relék használata is.

    Nedves környezetben a nagyobb feszültségű villanymotorok, a véletlenül vízbe esett elektromos fogyasztók sem okoznak halálos áramütést, így nem kényszerülünk nagyfogyasztású, alacsony egyenfeszültségű berendezések használatára ilyen munkakörnyezetben sem, arról nem is beszélve, hogy az áruk ezeknek, a készülékeknek igen magas, elérik akár a két- háromszorosát is.
    További Képek > >  belépés - biztosítékok


    

 • EMC- ZAVARVÉDELM.

  A berendezéseink megfelelnek a legerősebb zavarvédelemnek melyet az autó iparban, alkalmaznak az érzékeny processzoros rendszerek miatt. A képen jól látható a mérési diagramon, hogy a CSP-konvertet kimenetén nincsenek tranziensek, mint ami sok inverter típusnál tapasztalható. A mérést 1 GHz tartományig végezték el a németországi EMC-Tech laborban. Az esetleges külső mágneses védelemről a fémes burkolat gondoskodik. .
    További Képek > >  belépés - biztosítékok


    

 • VILLAMOS VÉDELMEK.

  A berendezések belső rövidzár elleni védelemmel vannak ellátva. A külső védelmet igény szerinti biztosítással történik, a normál illetve automata kismegszakítók biztosítják, amelyek túlterhelés, illetve rövidzár esetén azonnal lekapcsolják a rendszert. Az esetleges rövidzár, illetve túlmelegedés megszűnése után automatikusan újraindul a készülék.
    További Képek > >
 • Elérhetőségeink >  
   
   
  már magyarul van :)   not yet   noch nicht